Een product van eigen makelij, ons ECO-Beton!

In ons voortdurend streven naar vernieuwing en met het oog op duurzaam ondernemen heeft de firma De Brabandere een nieuw product ontwikkeld: Eco-Beton.

Eco-Beton is stortklaar beton dat geproduceerd wordt met gerecycleerde materialen. Door een gedeeltelijke vervanging van de grove granulaten door BENOR-gekeurd hoogwaardig betongranulaat wordt de herbruikbaarheid van grondstoffen gemaximaliseerd en de waardevernietiging geminimaliseerd. Dit is het principe van de circulaire economie.

Wat zijn de positieve effecten van ECO-Beton?

Voor de productie van 1 ton Portlandcement wordt 1 ton CO2 uitgestoten. Als men bedenkt dat per jaar in België alleen zo’n 6 miljoen ton geproduceerd wordt, betekent dit een zware belasting voor ons milieu. Door gebruik te maken van een nieuwe bindmiddelcombinatie wordt de productie-uitstoot van Portlandcement in ons Eco-Beton zoveel als mogelijk verlaagd.

De gedeeltelijke vervanging van de grove granulaten door BENOR-gekeurd hoogwaardig betongranulaat heeft 3 voordelen:

  • afremmen van natuurlijke ontginning in de steengroeven
  • minder CO2-uitstoot door minder transport van materialen tussen de ontginningsgebieden en de betoncentrale
  • ontlasten van afvalstortplaatsen

Het gebruikte aanmaakwater is afkomstig van opgevangen regenwater van 3 ha terrein enerzijds en van reinigingswater van de betonmixers anderzijds. Het gerecupereerde water gaat via een zuivering in decantatiebekkens naar een bekken van 1 000 000 liter. Hierdoor wordt er geen afvalwater geloosd afkomstig van onze site, waardoor wij het statuut hebben van nullozer.

Eco

Welke zijn de toepassingen van eco-beton?

  • Als werkvloer: ECO-beton C8/12
  • Als fundering: ECO-beton C20/25
  • Als binnenvloer: ECO-beton C25/30
  • Als buitenvloer: ECO-beton C30/37
  • Als wegenisbeton: ECO-beton Wegenis - WM, min = 50 MPa

Prijs aanvragen? Klik hier:

LOGO Eco Materials DB

We zetten de ecologische trend verder met De Brabandere - Eco Materials

logo-gbv

We promoten groene beton!

Als lid van Groen Beton Vert vzw willen we het gebruik van beton met gerecycleerde granulaten faciliteren en promoten. In samenwerking met Prof. Dr. ir Beeldens Anne, zaakvoerder van AB-Roads heeft Groen Beton Vert bestekteksten opgesteld voor gebruik van groen beton in de wegenbouw. Zelf hebben we ook actief mee gewerkt aan het onderzoek met ons project ‘De circulaire weg’.

Handige bestekteksten