In de pers

“Onze wel­vaart is gebouwd op beton” (interview)

De bouwsector heeft op vlak van milieuvriendelijkheid niet de beste reputatie. Daar wil Pieter De Brabandere verandering in brengen. Als CEO van het gelijknamig betonbedrijf uit Veurne en voorzitter van Groen Beton Vert is hij hevig pleitbezorger van circulair bouwen en heeft hij een glasheldere toekomstvisie. “Beton is een belangrijke sleutel in het duurzame verhaal van de toekomst.”

Hoe moeilijk was het om de bouwsector bewust te maken om een meer milieuvriendelijke koers te varen? Vindt u weerklank binnen uw eigen sector of bent u op dat vlak een pionier?

“9 jaar geleden waren we een roepende in de woestijn. In 2013 hebben we Groen Beton Vert opgericht omdat we vanuit de buik van de familiebedrijven aanvoelden dat het anders en beter moest. Beton is een conservatieve sector. De productie gebeurt al honderd jaar op dezelfde manier. Groen Beton Vert behartigt de belangen van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze. We lobbyen om de bestaande norm te verduurzamen. Dat gaat veel ruimer dan enkel het beperken van de CO2-uitstoot. En met succes. Veel bedrijven leveren zware inspanningen en investeren honderden miljoenen euro’s in technologieën zoals carbon capture (nvdr, ondergronds opslaan van afgevangen kooldioxidegas dat vrijkomt bij verbranding van brandstoffen). Vandaag is het circulaire verhaal belangrijker dan ooit.”

Denkt u dat beton ooit zal verdwijnen?

“Dat geloof ik niet. Onze welvaart is gebouwd op beton. De Romeinen bouwden wegen en bruggen met beton. 2000 jaar later zorgt beton nog altijd voor de mobiliteit tussen mensen. Vliegvelden en ook kerncentrales kan je niet bouwen zonder beton. Beton is net het bouwmateriaal van de toekomst. Na heel wat vervuilende jaren zetten we ons nu resoluut in om de Europese klimaatdoelstellingen van de Green Deal voor verminderde broeikasemissies tegen 2050 te halen. Met de circulaire betoneconomie zijn wij in staat om de ganse keten lokaal te sluiten. Door steen, zand en cement lokaal te ontginnen en produceren, zijn we niet afhankelijk van de welwillendheid van vreemde mogendheden. “

 

Hoe bouwen en wonen mensen in 2050?

“Alles wordt compacter en gaat keihard omhoog. Minder ruimte, meer inbreiding. De wereld evolueert aan een ongeziene snelheid. Kijk bijvoorbeeld hoe een land als Qatar in een paar decennia veranderd is. Ik verwacht dat pakweg Veurne in 2050 ook een aantal torens van 20 verdiepingen zal tellen. Die woontorens verrijzen nu al aan de Oostendse skyline. En om in de hoogte te bouwen, heb je beton nodig om alles gefundeerd en sterk te houden.”

Hoe zal de bouwsector evolueren?

“Als de overheid het gebruik van circulaire materialen meer stimuleert, zal de markt logischerwijze volgen. Wat vroeger louter een marketingverhaal was, wordt nu reëel. Door de huidige zware inflatiecrisis herbekijken we ook de aanpak van ons duurder wordend bouwmateriaal. Aannemers, studiebureaus en ontwerpers bestuderen nu hoe ze met die circulaire materialen kunnen werken. Door bijvoorbeeld winkels te bouwen met vaste afmetingen, kunnen balken en stalen elementen na sloop opnieuw gebruikt worden. Vergelijk het met standaardafmetingen zoals bij een wasmachine. Momenteel zijn er ook heel veel slecht geïsoleerde huizen. Er valt een pak winst te maken door deze selectief te slopen en onderdelen opnieuw te gebruiken in nieuwe huizen.”

 

Jullie zijn ook betrokken bij het project Circular Concrete Center. Wat verwacht u van dit centrum?

“Het kennis- en democentrum voor circulair beton in Veurne is de gamechanger waarop we zaten te wachten. Of het zo’n disruptieve impact zal hebben zoals pakweg Tesla in onze sector moeten we nog afwachten. Vroeger hadden de grote bedrijven alles in handen. Zij bepaalden het normenkader en hadden de capaciteit om de testen op cement, steen en zand uit te voeren. Met het Circular Concrete Center nemen we het heft in eigen handen en draaien we de boel om. De sector begint nu zelf met experimenteren en hoeft niet langer te wachten op de logge, moeilijk stuurbare betonindustrie met zijn eigen agenda.”

Over het hergebruik van granulaten is er ondertussen al heel wat kennis beschikbaar. Maar jullie voeren heel wat onderzoek om betonzand te recyclen in plaats van zeezand?

“Zand halen we in principe uit de zee. Op de zeebodem plaatsen we al volop windmolens en het baggeren zorgt voor een ecologische druk. Het alternatief is om het zand uit rivieren te halen. Daarvoor hebben we binnenvaartschepen nodig. Die zijn amper beschikbaar omdat de Duitsers heel wat van die schepen inschakelen voor het vervoer van steenkool voor hun heropgestarte kolencentrales. Het zand bij ons krijgen, wordt dus een uitdaging. Onze oplossing: wij halen het zand uit onze grondwerken voor wegenbouw, rioleringswerken en bouwputten. Vroeger konden we dit zand niet valoriseren. Door een investering van 1 miljoen euro in een installatie kunnen we de laatste vijftien procent onzuiverheden eruit halen. Nu hoeven we niet meer te kijken naar zeezand voor ons stortklaar beton.”

Jullie hebben aangetoond dat het dus wel kan.

“Wij zijn duurzame doeners, zeg ik altijd. Er wordt veel getest in labo’s of universiteiten maar misschien te weinig vanuit het werkveld met directe impact of verandering. Wij gaan direct aan de slag in de praktijk om verbeteringen te creëren. In november hebben we bijvoorbeeld een betonnen wand opgetrokken met stortklaar eco-beton waarbij 30% van het natuurlijk zand vervangen werd door gerecycleerd betonzand. We willen iedereen tonen dat circulair bouwen geen toekomstmuziek is maar nu al realiseerbaar is.”

Waar wil je staan met je bedrijf tegen 2050?

“Tegen 2050 willen we met ons bedrijf volledig CO 2-neutraal zijn. Een bedrijf dat deze norm niet zal halen, zal niet meer bestaan. Ik hoop ook dat we dertig procent van onze natuurlijke grondstoffen door gerecycleerde kunnen vervangen. In een circulaire wereld willen we de trekker blijven. Zeg maar de Lionel Messi van de circulaire betoneconomie.”

“Het kennis- en democentrum voor circulair beton in Veurne is de gamechanger waarop we zaten te wachten.”Pieter De Brabandere

Volgens innovatiespecialist Joachim De Vos moet innovatie gestructureerd gebeuren. Zijn advies luidt: metsel in je organisatie een innovatiebeleid in. Akkoord?

“Ja. Vorig jaar tijdens een strategische oefening hebben we ons DNA bepaald. Innoveren was daar een belangrijk onderdeel van. Misschien gebeurt dit nu nog te veel top-down. Eigenlijk moet je een bedrijfscultuur creëren die mensen aanspoort om met nieuwe ideeën te komen. Dat kan van alles zijn. Van het optimaliseren van de afvalstromen tot ingevingen voor zuinig energiegebruik of nieuwe producten. Af en toe falen hoort daar ook bij.”

Wordt het belang van innovatie onderschat?

“Alles wat we de laatste jaren gedaan hebben, was vanuit ideologisch standpunt. We investeerden in wat we geloofden. Maar de inflatie door het conflict in Oekraïne verplicht ons om te innoveren en een antwoord te vinden op de uit de pan rijzende grondstofprijzen. Normaal gezien spreken wij een prijs af met onze klanten in het begin van het jaar. Maar die prijzen zijn plots heel volatiel. Op twee jaar tijd is de prijs van cement bijna verdubbeld, en die van stenen en zand met bijna de helft gestegen. Die snel verhogende prijzen zorgen voor een nieuwe wereld. Logisch dat alle inspanningen naar innovatieve alternatieven plots heel interessant worden.”

BRON: pomwvl.be