In de pers

“Beton is hét bouwmateriaal van de toekomst”

Dankzij circulaire innovaties is beton hét bouwmateriaal van de toekomst. Het kan hierdoor immers perfect lokaal worden geproduceerd én is 100% recycleerbaar.


We engageren ons om van oude beton minstens terug nieuwe beton te maken.

Group De Brabandere is een innovatief familiebedrijf uit Veurne met activiteiten in de wegenbouw en de productie van stortklaar beton. “We hebben al ruim tien jaar een sterke focus op de circulaire economie”, vertelt zaakvoerder Pieter De Brabandere. “Onze sector is immers een grote verbruiker van natuurlijke grondstoffen zoals zand, kalksteen, cement, hulpstoffen en water. In al deze materiaalstromen zagen we opportuniteiten om de zaken te optimaliseren en meer circulair te gaan werken. We wilden ons daarbij niet beperken tot downcycling, waarbij materialen in een minderwaardige toepassing worden hergebruikt. Integendeel, we trachten maximaal de materiaalwaarde én het milieu beschermen.

Daarom engageren we ons om van oude beton minstens terug nieuwe beton te kunnen maken. In dat kader denken we er bij de productie van onze beton aan dat het ooit een tweede leven moet kunnen krijgen in een gelijkwaardige of misschien zelfs een nog waardevollere toepassing.” Zand voor beton op basis van recyclage “Het was al langer duidelijk voor bedrijven dat natuurlijke grondstoffen en de energie die nodig is voor de ontginning en het transport daarvan erg kostbaar zijn. De huidige crisis heeft dat bewustzijn enkel maar vergroot en deze evolutie versneld”, vertelt De Brabandere. “Gelukkig hadden wij zeven jaar geleden al beslist om zelf een installatie te ontwikkelen waarmee we zand kunnen zeven en wassen dat afkomstig is van bouwwerven aan de Belgische kust. Deze installatie kostte ons ruim een miljoen euro in volle coronacrisis, maar laat ons nu wel toe om het zand dat vrijkomt bij grondwerken op te waarderen zodat het perfect bruikbaar is in onze productie van structureel beton. Begin dit jaar ontvingen we voor dit proces een CE-certificaat.

Bovendien hebben we ook een eigen bindmiddelcombinatie samengesteld met duurzame alternatieven. Ons ‘Eco-Beton’ is duurzamer én zorgt meteen voor een zeer korte en stabiele aanvoerketen.”
Toonbeeld van een sector in volle transformatie “We zijn hiermee een voorloper in België
die al een stuk verder staat dan de huidig geldende normen. Samen met andere innovatieve sectorgenoten hebben we bovendien zopas het ‘Concrete Circularity Center’ opgericht dat wil aantonen dat zulke innovaties de duurzaamheidstoets kunnen doorstaan.
Tot slot hebben we ons ook ingeschreven op het Betonakkoord waarmee onze sector zich engageert om te verduurzamen doorheen de keten”, besluit De Brabandere.

Tekst: Joris Hendrickx Foto: ©PRIVÉ